צרכים חינוכיים מיוחדים

מבוא. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל אפריקה ישראל. גילוי מוקדם של צרכים חינוכיים מיוחדים (סן) מהווה אחד מהתהליכים החשובים ביותר הן בתחום הבריאות והחינוך, מאז בהשתתפות אנשי מקצוע רפואיים, עובדים סוציאליים, מחנכים בגן ילדים, מורים וכדומה. אנשי מקצוע אלו עליך לבצע פעילויות מניעה וציין חסרונות אפשריים של הסביבה שבה וקשישים ומשימות אבחון מפותחים, להכיר, לזהות את הבעיות העלולות להתעורר במהלך הפיתוח. לעיל מרמז כי מוקדם יותר הוא הופך הזיהוי של ני בוגרים כל הסיכויים שלי הפרעות הימנע ואת הסטיות בפיתוח של קטינים. במקרה הזה אני חושב ש רמי יהושע צודק במה בהוא אומר. עם זאת, השאלה היא: הם הכינו אנשי מקצוע בריאות הראשי (רופאי) וחינוך (מחנכים לילדי הגן) כדי להפוך לגילוי מוקדם? מצד שני, יש אנשי מקצוע אלו על רכיבי ההערכה הרלוונטיים לביצוע זיהוי? זיהוי מוקדם. גילוי מוקדם מתייחס איש הקשר הראשון שיש לו ילד עם איש מקצוע מיומן בזיהוי של מגבלות.

שבקרבנו (סנטיאגו צ'ילה) מתחת לגיל 2 יש לילדים שלהם הקשר הראשון עם רפואי מקצועי (paediatrician) אשר, באופן כללי, אינו סופר עם ידע או טכני רכיבים (משאבי תמיכה) כדי לבצע זיהוי של ני אפשרי קטינים בהווה. מקצוע אחרים שבאים במגע עם ילדים מוקדם הם מחנכים שהיא מעניקה לתושביה, כי אף-על-פי שיש להם יותר אלמנטים פסק הדין כדי לקבוע ני אפשרי, אלה אינם מספיקים, זה מוביל ילדים רבים עם קשיי לא נחקר מוקדם. מה לאתר המוקדמים נכות או ני? מאפשרת גילוי מוקדם של נכות או ני: O להימנע איחוד קושי בזמן (שעה עד גדול, גדול הפנמה של הקושי). או למנוע את הדור של המשכים באזורים אחרים של למידה (קריאה, כתיבה, מיומנויות (שתלמידים, וכו.) O להימנע ללבוש הפסיכולוגי והפיננסי עקב הטיפול ממושך המוצר של גילוי מאוחר (ילד עם בעיות רגשיות מאז הם מפריעים לו במכללה לא תדע איך לתקשר וההוצאות הגדול, שכן לוקח הפעלות רבות של עבודה). Lo_que יכול להיות כמה שבועות גרמו חודשים ושנים). כיצד לזהות מגבלות או ני? מקצוע ראשי של חינוך ובריאות, באמצעים הבאים מוצגים כדי לזהות את ני: תצפית קלינית O, מבוסס על ניסיון וידע התפתחות תקינה של האוכלוסייה. או יישום של מבחן או בדיקת סוללות שניהם סטנדרטית לא תקנית או פורמלי. אתה מעוניין בבמאמר זה? ניתן להוריד אותה כאן: לבקר: