אפסות של החוזה

המקרה החמור ביותר של לחוסר היעילות של החוזה, היא סיבה זו נקראת הנכות מוחלט או מלא. חוזים חלל שלא קיימים עבור הסידור, קרי לא זיהה אותם אין השפעה. הגורמים גורם הנכות של אפסות של החוזה הן כדלקמן: חוסר, או היעדרות של כל המרכיבים החיוניים של החוזה: הסכמה, אובייקט או לגרום. כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של נפתלי בנט. אי עמידה בכל הדרישות של האובייקט של החוזה: חוקיות, נחישות, האפשרות. Wrongfulness של הגורם. אי עמידה עם הטופס כאשר הוא חיוני, כלומר, אנחנו מדברים על חוזה פורמלי. העיכוב סטנדרטים ציווי, המוסריות ואת הסדר הציבורי. פעולה עבור ביטול להכריז אפסות של חוזה שבו להשתתף מכל אחת מהסיבות שהוזכרו לעיל, אנו חייבים לפעול בפעולה כביכול של אפסות, אשר מציג שני מאפיינים: זה והנצחיות, קרי לא יפוג מאי להתאמן בכל עת זמן. מי שמעוניין להכריז אפסות החוזה יכול לתרגל את זה, למרות שזה לא חלק ב זהה. אפילו office השופט ניתן להבחין זה. ההשפעות של הנכות ההשפעה הכללית של הביטול, הוא פיצוי, שכן החוזה הוכרז חלל אינו קיים עבור הזכות, ההשלכות של ההכרזה שיפוטית בדבר הנכות נוטים להשאיר דברים כמו שהם היו לפני סיום החוזה.מאמר 1303 אומר לנו את זה "כבטל וחסר. קבלנים צריכים דברים relas שהיו ענייני החוזה עם פירותיו, והמחיר עם אינטרסים".ההחזר חייב להיות באופן עקרוני, ככל האפשר את אותן פעולות, אחרת ויש פיצוי כספי.