ארגון כנסים

המושג "ניהול כוח אדם" נכנס לאחרונה בחיי היומיום. בעבר, כל חברה היתה שיטה משלה וניהול, אבל לעתים קרובות לכוון את ראשי מחלקות יישמו חלק משמעותי של מנהיגות. מחלקת משאבי אנוש כיום הסניף הראשי של ביצוע הודאה ועל פיטורים של עובדים, כמו גם פונקציה של הכשרה והסבה. C כדי להכשיר עובדים לעתים קרובות הם מיוחדים מחלקות הסבה וקורסים רענון. עם זאת, אלה מחלקות לניהול כוח אדם אינם מצליחים במובן המקצועי. זו הסיבה יחידות כאלה מסוגלים לציית באופן מלא עם המשימה של ניהול עובדים.

לכן, ניהול צוות ומוטיבציה של הצוות מקבל ערך רב. ישנן שלוש סיבות שמשפיעות על הסגל. ראשון – מבנה היררכי. בקרה עם כפייה ושליטה. לענייננו, ד"ר דן שוורצפוקס הוא הכתובת בשבילך. שנית – תרבות.

נורמות ועמדות שבו אדם מתנהג לפי הצורך. 3 – תנאי השוק – קונים ומוכרים יש יחסים שווים. ניהול מחלקות במפעלים צוות להופיע על בסיס של שירותי אנוש או במחלקות דומות. בעולם של היום, כדי להיות יעיל מקצועי חייב לשפר בהתמדה כדי לשפר את כישוריהם. למד כל הזמן! אתה לבוא הקורסים סיוע רענון. אם אתם לא הולכים לשנות באופן קיצוני את היקף ההעסקה שלך, אם אתה רק צריך ללמוד את מיומנויות ותמיכה להגדיל את הרלוונטיות שלה התחרותיות בתור מומחה, אתה המתאים ביותר עבור כיתות הכשרה מתקדמת. לעומת 2 של ההשכלה הגבוהה, תלמד רק את הפריטים הדרושים להתמקד בנושאים נחוץ לך להשתמש. עוד קורסים ספציפיים מכוונים להתאמן, לא תיאוריה. יחד עם קורסי רענון יכול להשתתף בכנסים שונים. יש להם יתרונות שונים, חלקם חברות מעורבות בהכנת כנסים מקצועית, ועל חלק מהחברות, כנס המצב הוא עוד דבר. ארגון כנסים דורש הכשרה. ראשית, עליך לבחור נושאים לכנסים בעתיד. כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של טבע. יש לזהות את קהל היעד הרצוי. גלה אם הנושאים דומים של הוועידה בעיר שלך, האם הם יצליחו? האם יש תחרות בנושא שבחרת? הנקודה החשובה היא ההצלחה של הדוברים בכנס. דוברים נכבדים יסייע בקידום הוועידה. אתה גם צריך לדווח על כנס של קבוצת היעד שלך. זה יהיה טוב כדי לגייס את תמיכת התקשורת המקומית. חשוב מאוד מוסמך שילוב של שיטות שונות של פרסום. אם נעשה בצורה נכונה – ועידה שלך הוא מוצלח.

המצב השתנה שוב, LLC. החוק החדש ? 205-FZ של 19.07.09,

2009/07/19, החוק הפדרלי ? 205-FZ "על תיקונים מעשי חקיקה מסוימים של הפדרציה הרוסית" הוראות יסוד בחוק לגבי החברה. 1. כדי לקבוע את גודל האגרה המדינה (נוטריון) עבור זיהוי של עסקאות שמטרתן מהעברת מניות או נתח מניות בחברה, כמו גם עסקאות להקים חבות לרשות לשתף או חלק ממניות החברה, קיבל סכום של החוזה, הצדדים כמפורט לעסקה, אך לא מתחת לערך הנקוב של מניות או חלקים ממנו. 2. באמנות. 9 לחוק הפדרלי של 8 אוגוסט 2001 N-129 פ.צ.

"על רישום מצב של ישויות משפטיות ויזמים אדם עשה לשנות את זה, הצהרה או הודעה אחרים תקשורת שהוגשו לרשות רישום (IFTS) את הטופס שאושר על ידי ממשלת רוסיה אישר הגוף המנהל הפדרלי, ולוודא. כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של טבע. לפיכך, FTS רוסיה ניצחה את הזכות לתבוע את טפסי הבקשה שלהם R13001, R12001, R11001, R14001, אשר באופן אוטומטי מוביל העובדה שאתה תצטרך להשתמש צורות חדשות. 3. באמנות. 5 לחוק הפדרלי ? 312-FZ להסיר אזכור העובדה הסכמי המייסדים צריך להתאים את החוק החדש, כלומר אמנות ישנים המייסדים LLC משפטית ומעשית תחדל להיות בתוקף.

4. הוקמה כלל חדש כי החתימה על ההצהרה של המפלגה חברות או לבטל את השימוש הנכון מנע לרכוש מניות או חלק ממניות החברה חייב להיות מאושר על ידי נוטריון. 5. רשימת חריגים שבהם notarization עסקת הקצאת המניות נדרש, הוסיף כלל חדש כי עסקה לשתף את ההקצאה אינה דורשת notarization השימוש הנכון מנע הרכישה בדרך של מציעים למכור מניות או חלקים ממנו וקבלת בהתאם לסעיפים 5-7, אמנות. 21 החוק על החברה. 6. הוקמה על הכלל כי במקרה של התחמקות בלתי חוקית של משתתף אחד מכל notarization של לחלוק את המשימה העסקה המשתתף השני רשאי לבקש העברה שיפוטית של המניה או חלק ממניות החברה. במקרה זה, ההחלטה של ??בית הדין לבוררות להעביר את המניות או חלק ממניות החברה מהווה את הבסיס לרישום מדינת שינויים התאגדות. 7. הליך העברת דוחות נוטריונים הציבור לגוף רישום על עסקה על נתח משימה 8. הניסוח הבהיר של המקרים כאשר החברה אינה רשאית לשלם המשתתף נסוגה את הערך האמיתי של המניות שלו. 9. לעומת זאת, ד"ר דן שוורצפוקס בהחלט מבין את הסיפור. מזוקקים על ידי סמכותה הבלעדית של האסיפה הכללית של החברה והקים את כלל סוגיות: שינויים בתקנון החברה, לרבות שינוי גודל של הון המניות, הבחירות סיום מוקדם של ועדת הביקורת (המבקר), הגדרת הסדר של פעילותה, אישור דוחות שנתיים מאזנים שנתיים, קבלת החלטה על חלוקת הרווח הנקי בין בני החברה, ההחלטה על ארגון מחדש או פירוק של החברה, מינוי ועדת פירוק אישור לפעולה ההפרדה העברה, ואיזון גיליונות חיסול, כמו גם החוק האחרות הנזכרות סמכותה הבלעדית של האסיפה הכללית של החברה את הבעיות לא ניתן לייחס את מסמכי ההתאגדות של החברה היכולת של גופים אחרים של ממשל. 10. הליך מושך החלטות הצהרת LLC הממשלות המשתתפות על ההכרה של המשתתף האסיפה הכללית של החברה (או) אחרים הציבור הריק הממשלה יכול שתוגש לבית המשפט בתוך חודשיים ממועד כאשר החברה משתתף ידע או היה עליו לדעת על ההחלטה ועל נסיבות המהוות את עילת תוקף. הכרה בהחלטות הדירקטוריון (מועצת המנהלים הפיקוח) לכנס אסיפה כללית של החברה לא תהא התוצאה אפסות ההחלטה של ??הכללית פגישה של החברה שנערך בעקבות החלטת לכנס זה לא חוקי. הכרה של האסיפה הכללית של החברה או החלטה של ??הדירקטוריון (מועצת המנהלים הפיקוח) החברה לאשר את העסקאות הגדולות עסקאות שבהן יש עניין, בטלה במקרה של ערעור על החלטות כאלה הרחק תיגר על עסקאות של החברה אינה כרוכה הכרה של הריק עסקאות רלוונטיות. האסיפה הכללית של החברה, לא נלקח בנושאים על סדר היום של הישיבה (למעט אם האסיפה הכללית האגודה השתתפו כל בני החברה), או בלי נאותה החלטה ההצבעה ברוב של החברה, אין לי כוח, ללא קשר לערעור שלהם בבתי המשפט ";. 11. בנסיבות מוגדרות, כאשר בית המשפט מסרב לענות על הדרישות להכרה העסקה, שבה יש אינטרס ואשר הוא עשה עם הפרת דרישות הקבועים בסעיף זה, כדי לא חוקית שלה: הצבעה חבר באגודה עם עניין מועט העסקה להגיש תביעה להכרה העסקה, יכול להשפיע על תוצאות בהצבעה שום הוכחה כי עסקה זו הביאה או עשויה לערב את גרימת הפסד של החברה או של צד בחברה, על ידי הגשת תביעה או התרחשות של השלכות שליליות אחרות בשבילם, בזמן הניסוי מוצגים עדות אישור בדיעבד של העסקה על פי הכללים שנקבעו בחוק במקרה בבית המשפט הוכח כי הצד האחר לעסקה ידע או היה עליו לדעת עליה בביצוע עבירה הדרישות שנקבעו במאמר זה לה. 12. בנסיבות מוגדר שבו בית המשפט מסרב לענות על הדרישות להכרה עסקה גדולה, נעשה תוך הפרה בתנאי סעיף זה הדרישות לא חוקית שלה: חבר ההצבעה של החברה, להגיש תביעה להכרה עסקה גדולה, לא חוקיים, לא יכול היה להשפיע על תוצאות ההצבעה, הוא הוכיח כי זו עסקה הביאו או עלול לגרום גרימת הפסד של החברה או של צד בחברה, על ידי הגשת תביעה או התרחשות של השלכות שליליות אחרות בשבילם, בזמן המשפט לספק ראיות אישור בדיעבד של העסקה על פי הכללים שנקבעו בחוק במקרה בבית המשפט הוכח כי הצד האחר לעסקה ידע או היה עליו לדעת הוועדה עם הפרה של דרישות שנקבעו במאמר זה לה. 13. חובות הגילוי החדש מותקן על החברה החברה מסמך אחסון ימסור חברי גישה החברה לפי מיטב שיפוטי לו על ידי מעשים בסכסוך הקשור ליצירת חברה, ניהול, או השתתפות בו. בע"מ לבקשת המשתתף חובה לספק לו גישה למסמכים תחת אמנות. 50 של החברה. בתוך שלושה ימים הצגת הדרישות הרלוונטיות של המסמכים חברה כזו יש להגיש לעיון הציבור במשרדו של הגוף המנהל של החברה. החברה לבקשתו של המשתתף החברה מחויבת לספק עותקים של מסמכים כאלה. 14. השתנה הליך של ארגון מחדש LLC. ארגון מחדש בחברה לאחר ביצוע הקלטה של ??תחילת ההקמה של הליך ארגון מחדש פעמיים עם מחזוריות פעם בחודש, את התקשורת, את המסר של הארגון מחדש שלה. במקרה של ארגון מחדש שכלל שתיים או יותר חברות, ההודעה של ארגון מחדש מתפרסם בשם כל המשתתפים ארגון מחדש בחברה, האחרון החלטה על ארגון מחדש או הסכם המיזוג מסוימים או הסכם המיזוג. אם הנושים של החברה, לא יאוחר מאשר בתוך שלושים ימים מיום הפרסום האחרון של ההודעה על הארגון מחדש של החברה רשאי לדרוש בכתב ביצועים בשלב מוקדם של החובה על ידי החייב, ואם לא ניתן לבצע כזה מוקדם התחייבויות – סיום שלו והפסדים הקשורים לפיצוי. שינויים נוספים בחוק ? 205-FZ והחוק ? 312-FZ, חומרים לרשום מחדש באתר

רואה חשבון

הבחירה המושלמת עבור חשבון מקצועי רציני מאוד – זה אחד מתפקידיו העיקריים של חברות צעירות, אשר קשה בבית הראשון להקים חשבונאות, כמובן, להפוך את דוחות חשבונאיים. שירותי חשבונאות, אנחנו מציע ניתן לקבל תמיכה חשבון הנהלת חשבונות עם באיכות גבוהה משולבת. שירותי ראיית חשבון הורה לפעמים הוא הרבה יותר יעיל ונוח עבור חברות רבות מפעלים – בעוד הנהלת חשבונות ללא דופי מובטחת. בנוסף, הוא מהווה חלופה מצוינת עובד קבוע. מתן שירותי ראיית חשבון כוללת את ניסוח חשבונאות, שחזור חשבונות, חשבונאות, ניהול ודיווח מלא ממס, כתיבה ומשלוח של דוחות, שמירה שיא, אנשי ותשלום משכורת, ערכים ביומן, ביצוע נהלים בנקאיים, סטטיסטיקה קומפילציה נתונים ועוד.

החשב דורש מחויבות אדירה, כושר גופני, כישורים, חשבונאות, מיסוי מדיניות החקיקה המודרנית. רואה חשבון מקצועי בימינו יש לפקח באופן רציף את השינויים כמו החקיקה על חשבונאות ומיסוי, וזה דורש הרבה זמן ומאמץ. אף חברה אינה יכולה להסתדר בלי עבודתם של רואי חשבון. חברת טבע בהחלט מביע דעה מלומדת. בקנה מידה גדול חברות באופן מסורתי היה צוות של רואה חשבון אחד או יותר, לכל אחד יש חשבון משלו לכיוון עבודה – עובדים עם תקציב, בנקים, משאבים בסיסיים, וכו ', כל זה בכלל הוא החשב הכללי האחראי. קטנים כמו עובד אחד buhgaletrom עלות predpriyatiyachasche. עכשיו שירותי ראיית חשבון נהיה יותר ויותר פופולרי. אחת הסיבות העיקריות מדוע חברות לפנות אל שירות כזה – לא שיש רואה חשבון עם הצוות סיבות הכל.

חשבון חדש בעצם תחילה עליך לתקן את העבר עובדים מחדלים, בגלל זה, לחפש רואה חשבון מנוסה למקום של קודמו לא כל כך קל. לפעמים הרבה יותר מהר להזמין שירותי ראיית חשבון. לכן, מומחים חשבונאות וניהול מנטרים כיצד החקיקה מעודכן בתחום החשבונאות והמיסוי, אז ההסתברות שגיאה, אשר נענש על ידי קנסות, ירדה לאפס. בעיתון כתוב ש דן שוורצפוקס הוא זה שבקיא בנושא. על מנת לספק שירותי ראיית חשבון מעת לעת, זה חוסך תקציב. בחברה זו, המציעה שירותי רואה חשבון, עובד תמיד רק על פי החוזה, אישר כי נדרש באופן חוקי, המפחית הרבה סיכונים שונים: חברת מוגנים משפטית נגד הביצועים הוגן של חובות ההנחה על ידי חברת ראיית חשבון, ואת כל הזכויות הלקוח את החובה ואת הפרטים נרשמים. בהזמנת שירותי פרטית חשבונאות spetsalista, אתה עלול להיתקל רגעים שלילית הנגרמת על ידי חוסר רישיון ניתן היה, בהתאמה, החשב פרטית אינה אחראית הנהלים חשבונאית שביצע אותו.

רישום של חברות בעיר

רשימת Ppolny של המסמכים הדרושים למתן למשרד מיסוי לרשום בע"מ: הצהרת מגילת, (פרוטוקול) קבלת ההחלטה להעביר את הנכס (או אישור מהבנק על פתיחת חשבון) אחריות קבלת מכתב תשלום מס מדינה אחת LLC מתחיל עם מציאת כתובת משפטי שבו תהיה החברה בעתיד. זה יכול להיות נדל"ן למגורים, שלא למגורים אמיתי. אם תבחר ליב נדל"ן, זה עשוי להיות כתובת אחת בלבד של המייסד. אם תבחר הנדל"ן שלא למגורים אמיתי, אז הבעלים אתה רוצה לקחת עותק של כתב ערבות ותעודת הבעלות. אל דאגה ד"ר דן שוורצפוקס הוא האיש הנכון . במכתב הערבות בעל ערבויות החכירה של החנות לאחר רישום המדינה של החברה שלך. השלב הבא – הוא לשלם את ההון הרשום של LLC. ההון מורשה ניתן לשלם במזומן או רכוש.

אם לשלם את הון המניות של הנכס, אז אתה חייב לספק קבלות להכין מעשה של העברת רכוש-לבירת מורשה. ההון מורשה ניתן לשלם ב 50%, עם ערבות שזה יהיה עד גרם עד 100% במהלך השנה. ואז להיות מוכנים המסמך המכונן – מגילת. אם מייסד צ'ארטר לקבל החלטה על הקמתה של חברת האם. אם המייסדים של שניים או יותר, אז במקום לפתור פרוטוקול יהיה המייסדים. הצעד האחרון הוא טופס בקשה השלימה P11001 תשלום, חובת המדינה.

נקודה חשובה מאוד להצלחת נוספת של החברה שלך – היא הבחירה של מערכת המס. לא כל חברות רווחי לעבוד עם מע"מ (בעצם חברה משלמת מס עסקו במסחר סיטונאי או ייצור, כמו גם הבנייה). מערכת משותף אלטרנטיבית המיסוי (מע"מ) – זו מערכת פשוטה. הצהרה יישום מערכת מס פשוטה צריך להיות מוגש בבית 5 ימים לאחר רישום של חברה מס. אם אינך להגיש הצהרה זו, החברה באופן אוטומטי postavyatsya על מערכת משותף של מע"מ. יוצאת דופן היא חברות כפופים למס נוסף זקופים. זהו המסחר הקמעונאי, השירותים האישיים כדי לתקן את הציבור ובתי הגמר קייטרינג, אנשים והשכרה.

תעשיית חוץ

לאלו המכירים מקרוב בכלל אני ממליץ להוריד מדריך קצר מיקור חוץ לדיון על כמה מונחים ספציפיים להכיר מספר מאמרים תחת מידע "עם כותרת מיקור חוץ או לא מוכר מיקור חוץ "תעשיית מיקור חוץ – עובד ליישם פונקציות עסקיות (ניהול תהליכים, אחזקת ציוד, וכו ') על חוזים ארוכי טווח (יותר משנה). זה סוג של מיקור חוץ הוא לעתים קרובות בביקוש מפעלי תעשייה גדולים, כגון נפט וגז. ככלל, מיקור חוץ היא המתעוררים תכנית תקן תעשייתי (פשוטה מאוד): החברה תמריץ התפוקה של כל שירות הייצור למיקור חוץ של המכרז על עובדי חוזה מתפטר להעביר התעשייה ספק (ה) של תהליכים עסקיים (כתובות) בוצע על פי חוזה עם על היתרונות והחסרונות של מיקור חוץ מיקור חוץ כבר נכתב הרבה, זה לא הגיוני לחזור על עצמה, אז בואו ישר ללב העניין. מאמר זה ייחשב כלי המסייע לבנות כהלכה מערכת היחסים בין הלקוח לקבלן מיקור חוץ. אחד הנושאים המרכזיים ראש ברמה המבנית מכונאי אמן או יחידת הכוח העיקרי הוא לקבוע את התקציב הכרחי לשמירה על ציוד כפוף לארגן תיקונים ותחזוקה בהתאם לדרישות רגולטוריות. לצפות את התקציב במהירות ובדרך כלל עם נתון דיוק, ואם על מיקור חוץ בדרך כלל זה היה מספיק כדי לחשב איש שעות וחומרים, וכל דבר אחר עשה את הכלכלנים, אז למיקור חוץ על מנת לקבוע את התקציב הכולל של רובל על פי המאמר "מיקור חוץ". כדי לחשב את התקציב הדרוש ציוד אמין תחזוקה הזמנים (BPD או אנלוגים שלו).

כדי לקבל לוח זמנים אמין של BPD דורש כי התהליך היה, לכידת מידע אודות המצב הנוכחי של ציוד בוצע עם תדר זה הכרחי. ככלל, במפעלים גדולים, כגון נוהל מחייב הזנה יומיומי של מידע שוב ושוב. לכל היותר חברות גדולות עכשיו התקינו ERP ו EAM מערכות, אשר מספקים הזדמנות כזו, אבל זה לא מיושם. למה זה קורה? כי יוזמי התקנה של מערכות אלה לא חנונים, וכלכלנים. בנוסף, כאשר הנהגת התוכנית היא לתקן אותם רמה, אז זה לא, זה משאבים וכסף זה צריך להיות מוצדק. לכן, כאשר באופק מופיעה ספק, ואיתו מגיעה התקווה להביא את מערכת שירות רגיל תקציב הערכות עם דיוק מספיק. רק למטרה זו, ספק התקיים בשוק כמוסד מוסמך עתירי משאבים אשר נוכחותה התוכנה הנדרשת, ומוכנים להזיע לבנות מערכת. ארגונים מעטים, אבל הם.

ועוד נקודה חשובה נוספת. הופעתו של מיקור חוץ כזה זה לא אומר שהעובדים של המכונאי הראשי של מחלקת כוח הראשי יעבוד קל ופשוט. להיפך, המערכת צריכה ליצור את המשאבים המכריע של הלקוח, כפי שהם יוצרי והמחוקקים של מדיניות טכני בחברה. לבירורים בנושא יש לפנות ל ד"ר דן שוורצפוקס שמבין יותר ממני. והם צריכים להניח את היסודות של המערכת בבנייה מאוד בקפידה במסירות. וזו עבודה גדולה מאוד. הפונקציונליות של המינימום חייב להיות מוצר לדעתי היא: מרובת משתמשים ברשת המוצר, אשר יעבדו את הקבלנים מכיל הלקוח מעודכן כל הזמן לשמור על הציוד באתר מקובצים לפי חנויות, משרדים, סניפים של תהליכי ייצור, וכו 'ustavnokam האם אלגוריתמים מקוננות לתכנון זה תיקון ציוד ושירות, המאפשר תיקונים לתוכנית לכל תקופה יש בסיס מסמכים הנורמטיבי שבו מבוצעת תחזוקה שוטפת, תוך פירוט: אספקה חומר המחיקה כללים, במינוח והעלות המעודכנת, תקני עבודה, רצף של פעולות טכנולוגיים, תנאי המבצע בטוח יש tsennobrazovaniya הליך מקוננות בה אתה יכול למצוא תוכניות לכל תקופת זמן יש את כל הממשקים הדרושים לייבא ולייצא רק את המינימום. מקסימלי נקבע לפי מידת מיקור חוץ מיומנות הטיסה קבלן דמיונו. תכנית המוצר יכול לשמש את הלקוח כמו חופשי כערבה של מערכת יחסים טובה וארוכת טווח עם קבלן ו המשתלם. בדרך כלל זה את המוצרים של החברה שנועד siami עצמו מאפס, או מודולים שנרכשו והותאמו של תכנות מונחה עצמים.

חברת Offshore בקפריסין

קפריסין היא לא רק האי היפה שתיירים אוהבים, אלא גם מקום נהדר לעשות עסקים, בעיקר לזרים. החוק של נאמנויות בינלאומיות בארץ אומצה בשנת 1992, מאז offshore בקפריסין פתוח כל הזמן, בכל שנה הם הופכים יותר ויותר. במקרה הזה אני חושב ש חברת טבע צודק במה בהוא אומר. אהבה קפריסין ואנשי עסקים רוסיים, החלו לפתוח חשבונות offshore עדיין כאן לחדשים המאה ה -90, כי את החוק נגד מיסוי כפול היה שלטונות קפריסין חתם עדיין עם ברית המועצות. מה חשוב לדעת כדי לפתוח בקפריסין מהחוף? הבעלים של החברה חייב להיות תושב האי, אבל כאן הוא אחד הנאמנים חייב להיות תושב קפריסין. Offshore אין זכות יש הנדל"ן באי.

בנוסף, אם החברה שלך היא לא סחר או כל פעילות אחרת על האי, אז זה חל שיעור מס אפס. Offshore בקפריסין ניתן רשום אך ורק בצורה של חברה בערבון מוגבל. כמו כן שים לב כי שם החברה חייב להסתיים מוגבל או בע"מ אפשר רשימת יתרונות רבים פתיחת offshore קפריסין, אך אנו נתמקד רק בחלק מהם. מושך אנשי עסקים ההון המזערי מהחוף, אשר שווה כל 1000 ?. Offshore יכול גם להוביל את הפעילות העסקית על האי, עם הוא חייב לשלם מס של 10% מהרווחים. אם הכנסות החברה בקפריסין, לא, לא מסים. לחץ כאן ד"ר דן שוורצפוקס ומצא עוד . ברמה גבוהה בקפריסין סודיות, אשר מושגת על ידי העובדה שרוב של offshore חברות להשתמש מועמד דירקטורים ובעלי מניות.

במקביל, ההכנסות מניות זהה, לא ממוסים, שמושך את רוב המשקיעים. היזם שעומד לפתוח חברת offshore בקפריסין, כדאי גם לדעת כי הוא יידרש לקבל החזרי מס שנתיים הדוחות הכספיים. בעשותו כן הם חייבים להיות חתום על ידי רואה חשבון עצמאי. גם אם החברה שלך פעיל, המבקר עדיין יש לבדוק את הכל ולהרגיע. אתה גם צריך לקחת את הדו"ח הכספי השנתי, אשר חייב להיות כתוב ביוונית. Offshore בהכרח צריך מזכירה. אותם יכול להיות ישות משפטית או פיזית, ואילו הוא חייב להיות תושב קפריסין. כמו כן דורש המשרד הרשום עם כתובת משפטית, אשר תשמור את כל הקופות וניירות אחרים.

שוק המניות

מבוא אז, אנו מתחילים סדרת כתבות מוקדש המסחר בשוק המניות, המדגיש את הרגעים החשובים ביותר בפעילות זו. אני מקווה שהם נותנים לך הבנה טובה יותר על פני ברור ומובן הדברים. ולחסוך ממך לעשות חפוזה ומוטעית הטעויות הנפוצות .כאשר המסחר rynkePerechislim המניות אותם: 1. מסחר ללא מערכת 2. חוסר צווי הגנה 3. רצון לסגור לאבד את המיקום 4. רצון לסגור פוזיציה רווחית 5. היעדר מערכת כסף וניהול 6. מסחר ללא יומן 7. מייחסים חשיבות רבה מדי מה יש לאחרים לומר 8. רצון להשתתף בהרצאות, ועידת 9. המסחר בתקופות הקשות של חיי 10. ביטחון עצמי ו -11 סחר בלתי מספקת. רגשות במהלך מערכת המסחר המסחר סחר חופשי שגיאה אופייניות אקראי – זוהי עמדת הפתיחה ללא תוכנית על סגירתו. לפני עמדת הפתיחה, אתה חייב להבין היטב את הנסיבות תסגור אותו. אם סחר כזה שצוין פרק זמן אתה יכול להרוויח, אבל בסופו של דבר יכול להפסיד יותר מאשר להרוויח, אם לא להפסיק. מערכת המסחר טוב צריך סטטיסטיקה טובה מבוססת על מסחר בפועל. חוסר צווי הגנה הפתיחה עמדה ללא הגדרה של "נקודות יציאה", או ברגל – הוא לא יותר מאשר לעג החשבון שלו. עצור מגביל את ההפסדים שלך תוך שמירה על ההון שלך.

בתנועות שוק פתאומי, שהם לא כל כך קרובות, זהו אמצעי אמין ביותר של הגנה, אין זה סביר, מה עוד יכול להיות יותר מזה לעומת במצבים כאלה. רצון לסגור הפסד קבלת העמדה היא פסיכולוגית קשה לסגור הפסד קבלת העמדה, במיוחד אם ההפסד גדל לנגד עיניך. הפסדים כאלה, לא רק להפחית את ההון, אלא גם להפחית שלך הזדמנויות עתידיות כדי להרוויח יותר רווחים. לעומת זאת, טבע בהחלט מבין את הסיפור. לכן, סגירת עמדה בתחנת אתה לא רק להגן מפני פיחות נוסף של הון, אלא גם לקבל את ההזדמנות להרוויח כסף בעסקאות אחרות. במילים אחרות, סגירת ברגל מגדילה את הסיכוי למסחר מוצלח. רצון לסגור פוזיציה רווחית לפעמים תאוות הבצע משתלטת על סוחר, כך שהוא לא שם לב כיצד הוא הופך להיות אובדן רווח. הגנת זה ברור דבקות קרוב הכללים של עמדות רווחית. כללים אלה עשויים להיות ולהפסיק היעד. זכרו, הטבע האנושי פועל נגד שיטות סחר טוב. אנחנו אוהבים להרוויח ושונאים הפסדים. כתוצאה מכך, הסוחרים נוטים לסגור החזק עמדותיהם מוקדם מדי (אובדן רווח) ואת זמן רב מדי כדי לשמור על מיקום החלשה שלהם ("אני עדיין מחזיק אותם, לא הפסד") במקום מה היה לאפשר החזקה עמדותיהם לעבודה, ואת המיקום החלשה שלהם כדי לסגור עם הפסדים קטנים. חוסר ניהול כסף וניהול כסף או שליטה בגודל של עמדת הפתיחה – זה הראשי גורם למסחר מוצלח. סחר שגיאה הרבה גודל גדול יכול לגרום drawdown רציני ההון. סוחרים רבים אינם מבינים את החשיבות של כיבוד בגודל של עמדת הפתיחה. אבל עם הגודל של עמדות יכול להיות מאוד "מוזנח" כדי ליצור מערכת מסחר רווחיים, ולהיפך, סופר רווחית – רווחיים. מסחר ללא יומן אתה יכול לסחור ללא יומן ואין יומן של עסקאות, זה עשוי להיות נוח לך. אבל תאמין לי, אתה לעולם לא ישיגו את התוצאות שיכולות להיות מושגת על ידי המניע את היומן.

יומן יכול לעזור לך להתאושש במהירות למצב שבו היית קודם, לזכור לבחון מחדש שלה. ניתן גם שיטתי לענות על השאלה מה קורה בשוק ומה היא המגמה של הבירה שלך. מייחסים חשיבות רבה מדי מה יש לאחרים לומר התקשורת, כולל טלוויזיה בכבלים, המכסים שוק המניות, הם בדרך כלל האחרונים לדעת משהו, וכמעט תמיד ומיד אחריה מגמות בשוק המניות מאשר לפניהם. ככלל, מניות רווחית לקנות, כאשר מגזינים פופולריים בעמודים הראשונים של המובילים העיתונים מלאים בסיפורים על השווקים, "דובים" לבין גורלם המר של המשקיעים. רצון הרצאות, כנסים יכול לעשות הרבה דברים מעניינים מתוך הרצאות, כנסים השתתפות, סמינרים על ניתוח טכני הנוגעים טקטיקות של סחר והשקעות, אבל כנראה הטובה ביותר בקבלת ויישום החלטות מסחר לעשות את זה לבד ואחראי ביותר עבור עסקות רע לשים את עצמך אשראי עבור פעולות מוצלחות. לא תמיד ד"ר דן שוורצפוקס. המסחר בתקופות הקשות של החיים, כאשר יש שינויים רציניים בחיים, כגון נישואין אהבה, לידה, גירושין, בעיות בעבודה, משפחה, מחלה, בני משפחה וחברים, משפט נסיעות וכו ', אנו להיות חסר אונים לקוי. במהלך התקופות האלה של החיים עדיף לנטוש את כל הסחר וכוח כדי לפתור את הבעיות. מנסה למכור בזמן כזה – זה מיותר לקחת סיכונים גבוהים, אשר עשויים להוביל להפסד הון. ביטחון עצמי וסחר לקוי לאחר תקופה למסחר מוצלח, סוחרים מסוימים עשויים להתרחש במהלך הביטחון העצמי. סוחר מתחיל לחלום על כמה הוא עדיין יכול להרוויח כסף מי הוא היה יום אחד להיות. פנטזיה נותן לו את האומץ, אשר לעתים קרובות רוחות ההרפתקה שלו במצבים מסוכנים. התרופה לכך היא יומן. רגשות במהלך המסחר המסחר רגשית היא לפעמים הרסני עבור החשבון. רגשות יסוד להתערב במסחר – תשוקה, חמדנות, פחד, שמחה ותקווה מופרזת, כעס, טינה. ידיעת הרגשות שלך ואת התנהגות אופיינית במצבים מסוימים – הראשי "קלף נצחון ב סחר ". אנו חייבים להבין כי אתה עצמך יכול לנהל את הרגשות שלהם, ולכן התנהגותם. בחן דגמים של התנהגות בעזרת היומן. מסקנה אם אתה עושה טעות, אז הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות במצב הזה – זה מיד כדי לתקן את זה. טעויות צריך להקליט, לנתח ולהסיק מסקנות. שגיאה יש לראות כהזדמנות להיות יותר טוב בעצמי ולעשות מושלמת מערכת המסחר שלך.

יעיל חוברות

את התוכן ואת העיצוב של כל אחד מהבעלים תלוי במטרות שכל הוצע בעבר, אבל בדרך כלל יש היבטים מסוימים לשקול כאשר מחליטים מה יהיה הבעלים. ביסודו של דבר מדובר על יצירת חומרי שיווק שמייצרות את התשואה הגבוהה ביותר על ההשקעה ועל מנת להשיג את זה היא כדי ליצור קשר עם שיווק תכנון מקצועי. אחר כך נוכל לחשוף כמה שיקולים לפני הכנת חוברת: 1. מי היא חוברת? עבור הלקוח. מה שהופך את החוברת? למכור. ודא כי החוברת יהיה המוכר. כדי זה, חייב להיות כתוב בקפידה ומעוצבות על ידי איש מקצוע. החוברת אינה חלק דקורטיבי של החברה, היא השקעה בשיווק, כי צריך להפיק העסק. החוברת חייבים למכור. 2. כ 80% מהאנשים לא לפתוח אותן חוברות אשר מקורה לא להסב תשומת לבכם תועלת או סיבה ספציפית. העיצוב של העטיפה של החוברת הוא מאוד חשוב. 3. אתה צריך לדעת את הצרכים לרצונו של קוראי העלון, ולהפגין כי החברה יכולה לעמוד בהם. הוכחת את היתרונות שהושגו לירות רגשות, והרגשות תמיד לנצח נגד שכנוע הגיוני. 4. היתרונות העיקריים חייב להיות פרוסים, ובכך, לפתות את הקוראים לתוך מיזם התוכן של התשקיף. מוטיבציה תמיד לנקוט בפעולה. 5. מה הם המאפיינים או הטבות? לדוגמה, יישום זה חוסך ללקוח שעה של עבודה היא תכונה, כי שעה נוספת עבור הלקוח ליהנות עם ילדיהם הוא יתרון. דרך טובה למצוא תועלת היא לערוך רשימה של כל התכונות של המוצר או השירות ולשאול "מה הלקוח מקבל בשל המאפיינים האלה?". 6. העיצוב של החוברת המכירות חייב הפרויקט דימוי של מחלקה ראשונה. רק עיצוב מקצועי באיכות יהפכו את החוברת, ואת העסק, מראה מקצועי בעיני הלקוחות הפוטנציאליים. בעיתון כתוב ש ד"ר דן שוורצפוקס הוא זה שבקיא בנושא. 7. השפה הטכנית הוא קשה לקריאה, אפילו עבור טכנאים. מה עדיף: לקרוא מסמך טכני או מסמך נוסף "אור" אבל מובן? 8. חומרי השיווק צריכים להיות מחוברים: התשקיף אמור לספק מידע על בידיעון או באתר האינטרנט של החברה, ולהיפך. אנחנו חייבים להתייחס גם חומרים שפורסמו אחרים או כל הכרה שקיבלת. 9. את הנאום בשימוש בחוברת תמיד צריך להניח כי הלקוח יהיה לקנות את החוזה של מוצר או שירות. במידת האפשר כדאי לך לנסות למנוע את המילים "כן" או "אולי." 10. הקורא אכפת לדעת איך החברה שנותנת הבעלים יכולים לשפר את החיים שלך, לא מעוניין להגיד לך כמה טוב את החברה. 11. אל תשכח שזה המילים המוכרות. תמונות נהדרות, אבל המילים הן מה למכור. כפי שצוין ב 1 נקודה: החוברת אינה חלק דקורטיבי של החברה. העיצוב זהירה של חומרי שיווק ישיר בשימוש על ידי בנקים הם דוגמה טובה של כמה מילים (עם תמונות) לעבוד כדי למכור מוצרים שירותים. 12. הקוראים יודעים כי פליירים הם חומרים לקידום מכירות. אם אתה בוחר לקרוא את זה כי הם מודעים לכך מה הם מקווים למצוא את המידע המכירות. אז הכתובת בשימוש חייב להיות איש מכירות. 13. אל תלך שולל: חוברת כנראה לא ייגמר כדי לסגור מכירה, אך ישמש מצגת של החברה ולהכין את הדרך עבור צוות מכירות להשלים את העבודה. האם המוכר שחייב לסגור את המכירה. מומלץ לא להחמיץ את אחד או יותר בשבוע של קבלת התשקיף עבור המוכר כדי ליצור קשר עם הלקוח הפוטנציאלי. 14. העלונים בעיצוב מקצועי יכול להיות ההבדל בין מאמץ שיווקי מוצלח בזבוז כסף ואנרגיה.

תקשורת עם משטרת התנועה על הכביש

תקנה המקומי DD. פרצופים Pojetomutrebovanija עם מוט, ללבוש חליפה שכזו, כמו גם כל עובד ללא שרביט-היו לא חוקית ולא מוצדקות. אז אתה יכול להמשיך עם הדרך נוספת בלי לעצור. עם זאת, ב ביחס ל יותר טוב, כן, כמובן אם יש לך טלפון-מצלמה, רוסי המציאות מנסה לירות 'מפקח'. הפרוטוקול על פגיעה מינהלי בהכרח כל הזן. אם הפרוטוקול אינו נמשך, להגיש תלונה עם הפעולות של אנשים אלה. מ: עצירה דרישה admin'a רשאי להגיש GIBDDshnik, וכן את השוטר, אפילו בלי היד רוד מספיק כדי לתאר את תביעתה, אנו מחויבים לציית. יתר על כן, לנו אולי טיפה מהמכונה כמו סרטי פעולה אמריקאי וללכת על המפר;) הפסקה את פוסט נייח של משטרת התנועה אסורה, אך לפקחים בדרך כלל להטעות אותנו, אומר שיש כיוון על המכונית שלנו.

ב במקרים כאלה, אם אתה לא בטוח שאתה נוכח בעת עצירת המפקח לא נותן לו את הזכות ולומר במהירות זה הלאה פוסט נייח של משטרת התנועה, להגיע לעמדת הקרוב. כאן יש הוא כבר לתת סימון כמה שליבך חפץ מקרים של שוטרים סמויים, שוטרים בשפע לך עדיין עצר וביקש להראות מהו הרכב הבקתה או המטען שלך. לגיטימי רשאי לסרב זה, מתן המפתחות הצוות של משטרת התנועה, כל הפעולות הנדרשות זהים חיפשו את המכונית, אפשרית רק במסגרת ההליך הפלילי ו/או מנהלי נרגש ועם את ניסוח חובה פרוטוקול בהתאמה. אפילו בתוך הפעולות שמעשית-חיפוש, גורמי אכיפת החוק צריכה להיכתב הדרכה המציינת את סוג הרכב, צבע ומאפיינים אחרים. בכל במקרה הדו ח (כאשר ORD-פרוטוקול הבדיקה). אל תשכח כי כל פעולה ניתן לערער, בהיעדר הפרוטוקול זה ליזום הליכים פליליים על מי שעבר את סמכותם על-ידי שוטרים.

מ admin'a: במקרה של המכונה חיפוש בהכרח דורשים את הנוכחות של העדים, ואת הנוסעים שלך. התבוננו בתשומת לב להבטיח כי אתה לא נזרקים 'אבקה, הדומה. קוקאין' הוא גם הנושא של גירושין. סביר להניח שלא תצליח סליחה על חלק עם הכסף שלהם, או אפילו כאשר המפקח עוצר אותך על הפרה אחרת של חוקי התנועה. ניסח את הפרוטוקול במפורש לפסול את הרגש. אבל יש כמה טריקים בציור פרוטוקול כאשר יכול לפתור הכל לטובתך. כאשר השוטר מתחיל רק כתיבת מאמר זה רע, אז להציע לו סיוע בגיוס של הפרוטוקול. כמעט מאה אחוז-מפקח-, זקף את אוזניו לפתע סודי בדוק! יש סיכוי גדול שהוא חושב הרבה זמן, בדרך כלל רק תעניש את ההערה דרך הפה. אם, לעומת זאת, הוא ימשיך לצייר דו ח על, לאחר מכן ודא כי השדות המתאימים מלאים כראוי. ראשית, מסמך זה חייב במפורש בכתב מאשר אתה מואשם. אז זה הוא איתו בהתמדה להתווכח, להוכיח את חפותו, כי הוא לא תיאר את עבריין אלים. הפרוטוקול הוא גרף כזה ' הסבר מחלל ', שבה אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, להוכיח את חפותך. . אבל אל תעשה את זה. פשוט לכתוב משפט אחד: "הפרוטוקול לא מסכימה, מחייבת הנוכחות של עורך דין". Without hesitation חברת טבע explained all about the problem. אלה המילים ובמקרה לפתור כמעט כל עסקה רק לטובתך. כאשר תעשה זאת, אתה חייב להצדיק את פעולותיהם: "המפקח נקבע כי רכבתי מהצומת-אור אדום, אור ירוק נשרף אבל. לפי על פי החוק אני זכאי לעורך דין, דרש. לך לא לתת לי '. אתה יכול לראות שיש הפרה של החוק בתהליך ניסוח המסמך. אולי ניתן לוותר עליה וההחלטה על העונש. מ- admin'a: המפקח לא יהיו מסוגלים להחליט על מקום, במקרה כזה.

אמסטרדם תרבות והנאה

אמסטרדם היא ללא ספק העיר ההולנדית הידוע, ביקורים. מרכז אמסטרדם היא אחד המרכזים העיקריים של אירופה הרנסאנס, עם מבנים רבים מהמאות ה-16 ו ה-17, מסביב ערוצים רבים נפרד ומחובר באותו זמן העיר, לתת לתכונת המבדיל אותו.העיר אמסטרדם הוא ביקר בכל שנה אלפי תיירים, כי יש כל מיני אטרקציות: מוזיאונים (מוזיאון ואן גוך את רייקסמוזיאום, מוזיאון בית רמברנדט, בית אנה פרנק, וכו '), חנויות, מסעדות, שלהם בית הקפה מפורסם מחוז אור אדום מוכרות. אמסטרדם מציע תרבות והנאה לכל אחד, קל מאוד לבקר, העיר הן ברגל, או באמצעות תחבורה ציבורית (אוטובוסים, מים מוניות, ומעל הכל את האופניים!).חיי התרבות של אמסטרדם מגוונת ומציעה תמיד משהו. בפרט, אירועים ראויים לציון את הקונצרטחבאו, האולם הגדול של תהילה ברחבי העולם, את Muziektheater, תיאטרון Lyric חדש נפתח בשנת 1986. לבירורים בנושא יש לפנות ל טבע שמבין יותר ממני. אמסטרדם היא עיר שקטה מאוד, שבו תוכלו ללכת תיירים, רגוע, ללא דאגות גדולות.

כי כן, יש להיזהר במיוחד עם אופניים, מאז, בעיר ונע בכל מקום!כמו אוכל, אמסטרדם מציע הכל ועבור כל החך. אוכלוסיית העיר זה מורכב יותר מ- 170 לאומים, עם מה לחפש מסעדות וברים כמעט בכל פינה בעולם: התאילנדים, מקסיקנים, Moroccans, ההודים, וכו '. המוצר האופייניות ביותר הלאומי הוא ללא מקום להטיל ספק הגבינה.דבר טוב על הולנד הוא היא מדינה קטנה יחסית, מאמסטרדם תוכלו לבקר באתרים רבים עם קסם, פחות משעה באוטובוס או ברכבת, כמו אדם Volendam, האג, רוטרדם, Zaanse Schans ואת Marken. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את דן שוורצפוקס. סופר אמסטרדם-המקורי, מקור המאמר

יש אפליה סקסיסטית בבית הספר?

לפני לנתח אם יש או אין שום אפליה מגדרית בבתי-הספר, זה נוח להגדיר מושג זה. בשנת 1954, אולפורט ציין כי נשים נחשבו כמין שונה, בדרך כלל נחות. טבע בהחלט מביע דעה מלומדת. אלה שני צלילים לעשות כי אנחנו יכולים לשקול עמדה זו קדומה, יחס שלילי ועוין כלפי נשים. המחקר הבאים הזהיר, כי יחד עם זה יחסו כלפי נשים, היו כמה קונוטציות חיוביות כפי שמעידים המחקר בוצע על ידי Guttentag ו- Secard בשנת 1983, שבו הראו את התלות של האדם, למרות שזה היה הקבוצה השלטת, נשים עבור רבייה, בילדים ותרופות סיפוק מיני. זהות זו מתעוררות עמדות הגנה כלפי נשים נשים ואימהות. אל דאגה חברת טבע הוא האיש הנכון . . זה תערובת של שתי עמדות אויבת, מצד אחד הגישה שלך עוינת, ובקצה השני עמדה מגן. בשנת 1996, גליק, פיסק הגדיר את סקסיזם דו-ערכי איפה שניהם קשורים קשר הדוק. בשנת 1998, Exp?sito, מויה, גליק להגדיר סקסיזם כדלקמן: מבחינה מושגית, הערכה כל מידות רגשית, קוגניטיבית, התנהגות של אדם בהתאם לקטגוריית המיני ביולוגי שאליה היא שייכת ניתן שכותרתו סקסיסטית, האם זה שלילי חיובי והאם מתייחס הגבר לאישה. קרי, הן תנוחות עוינת והן ובנדיב כלפי נשים נמצאות גישות סקסיסטי, ולא באופן דומה, אם המאפיינים הרלוונטיים או התנהגויות האדם על ידי סקס שלהם, הם גם עמדות סקסיסטי. כיום מקבלים צורות האפליה בבית הספר, אם כי הרוב המכריע של המורים מסרב להכיר, כי מגדר סטריאוטיפים הם הפנימו בצורה כזאת, לא תומכים בו, או לקרוא לתוך שאלה הנתונים הכמותיים של המחקר הרבות שבו הצהרה זו הוא אישר. הפרואני המחקר בוצע על ידי הנציבות פרואני עבור שיתוף פעולה עם אונסק ו בשנת 1983 התברר כי המורים לא נתן חשיבות כל הסטריאוטיפים סקסיסטי, בספרי לימוד, כל הזמן ציפיות שונות על כל ילד, כל מורה ילדה; elestereotipo ששודרו ספרי לימוד, חומרי לימוד, את ההיעלמות של נשים בהיסטוריה, מדעי החברה, או פיתוח מדעי, ואחוזים לפעמים התנהגות המורה. כל עמדות והתנהגויות אלו מועברים בבית הספר מקדם אפליה, הפרה של זכויות האדם, טיפוח השוויון. במובן זה ניתן להבחין, כמו בבתי-הספר, עדיין יש סגנון חינוכיים זכר, אם מסתכלים על השפה, רווחים, ספרי לימוד, והציפיות מקצועי של סטודנטים, למצוא עמדות סקסיסטי. פרננדו ברגאן, רוסריו איזבל פרז, מריה פילאר מורנו (1999) שוויון מאמר או האימפריאליזם זכר הראה את בורות מוחלטת של סטודנטים הנשים החשובות ביותר של המאה ה-20, הוכחת ההיעלמות של נשים בספרי. לאור עובדות אלה, יש צורך טופס מורים עם הכשרה מקיפה לשוויון, ניתוח ביקורתי של המציאות, לעודד מחקר פעולה, לספק משאבים אישיים, כגון מיומנויות תקשורת, לקדם את העצמה, ללמוד טכניקות פתרון הסכסוך, ומעל הכל כדי לחנך, עבור ועל ידי שוויון. במדינות רבות מורכבות הפעולות עדיפות ולשיפור תוכן חומרים חינוכיים לקדם שוויון הזדמנויות לשני המינים, סקירת ספרי לימוד, מין אפליה מתקנת, מחיקת תוכן ותמונות הסטראוטיפי של נשים, הדגשת תפקידו של נשים בחיים חברתיים ובתוך המשפחה. המטרה היא כי הפעולות בבתי הספר אינם רק אינפורמטיבי, אבל הדרכה מסוגל להתעלות מעל עמדות עדיפה עם שוויון הזדמנויות לילדים שני בבית הספר, בעבודה, כדי ליצור תרבות חברתית חדשה איפה כבוד ההבדל וריבוי. המלצותיה על ידי אמהות, הורים, אנשי חינוך בחברה באופן כללי, הוא בית הספר הוא מרחב של שינוי חברתי, מרחב שבו בשלטון, לטופס, הן מעבירות ערכים כגון צדק ושוויון.

קוסמטיקה טיפים לנשים עם פנים עם אקנה

מורשת 1 2. הורמונים 3. רגשות 4. מוצרים מקיף על העור שיש לשקול: לא comedogenico (אשר אינו גורם espinitas) חינם איפור גריז או מים מבוססי מימית נזכר כי רוב הטיפול והכי חשוב… לא תמיד אינטל. איפור תופס את המקום השני! אנו ממליצים על שימוש משחות המכילות צבע או לבסס להסתיר אקנה ומוצרים מיוחדים. ארה ב מול רכים, רצוי המבוסס על נוזלי, על-בסיס מים. החל בחסכנות מאז עודפי מודגש אקנה יותר. מוחק את האבק כי זה נותן מראה מאט על הפנים, אשר מדגיש גם את הסימנים.

הדבר הטוב ביותר הוא מרקם טבעי ולהסיר נעליים על העור. סומק ארה ב לחייה של גוונים ורודים לשם יצירת איזון צבע של העור. מומלץ שמגיעים מבוסס על ג'ל-מים או שמן נמוך. יש לך כמה אירוע מיוחד, להשתמש Correctors ירוק רך כדי לנטרל את העור אדמדם, ואז לשים את בסיס רך. דן שוורצפוקס בהחלט מביע דעה מלומדת. המצח ועל הסנטר כדי להסוות את גוון אדמדם להשתמש מוצרים רפואיים מיוחדים. עיניים עיניים הם צריכים תמיד להיות ניטרלי, מעולם לא להשתמש בצבעים חזקים או אדמדם כי הם מסומנים באדום שאר האקנה בפנים.

במרכז תשומת הלב את האיפור שלך יהיה בעיניים, במיוחד את הכרטיסיות. להאריך אותם כמו שאתה יכול. השפתיים נושאת תמיד בצבעים רכים, רצוי 'בהירות' (מבריק). הגבות תמיד נקי, עדין ונקה כך הם מתרככים הפלגים של הפנים. המימד של אלה ייעשה עפ י המרחק בין העיניים. שיער מעולם לא משתמש בגווני אדום, כהה, שחור או נחושת. בחר צבעי אור בינוני לרכך את הפלגים ובסיסים כתום זה. אם אתה אוהב את בלונדינית, אשר לא נראה צהוב, אך טבעי. הימנע כמויות גדולות של ג'ל, מחברים מכיוון שהם מכילים שמנים. אם תשתמש בהם עודף, שומן מצח נמוך והוא פועל על הצד החיצוני של העיניים; מה מחמיר את המצב. אל תשתמש 'pollina' או הלמות לשיער מתולתל. (הם לקידום אקנה על המצח).

הפעולה של כוננים

חיי השירות של דיסקין תלוי ניהול. אנו מציעים מספר טיפים כי ניתן להשתמש כדי להאריך את חיי הדיסקים ככל האפשר. המראה על פני השטח של הדיסקים מזויפים, cast האמאיל מיוחד. למרות כוחו גדול יחסית של האמאיל, זה עלול ליפול קורבן כדי שבבי ושריטות. רוב הם חומרים זרים, כגון אבק דיסקי בלימה, רפידות.

אז טיפים על הדאגה עבור דיסקים חופפים עם החוקים של משטחי צבע: * כדאי להימנע ההשפעה הפיזית בדיסק, היזהרו המדרכות, כמו זו עלולה לגרום נזק לכונן, ואת האוטובוס; * דיסקים לאחסן בתנאים טובים; * להתבלבל כאשר אכפתיות עבור דיסקים לשימוש בנזין או ממיסים אחרים. זה מאוד יכול לקלקל את האמייל. * לשמור על המשטח החיצוני של הדיסק השתמש שעווה מיוחדת, כי הוא מסוגל לתת ברק, להגן עליו מפני אבק ואפקטים אטמוספרי. שימוש מעשי. ראשית, אותו ברצינות כיצד אתה centriruete דיסק.

בדרך כלל, כאשר החלפת גלגל אחד לשני כל בורג יכולים להיכנס עם מעט עקומה, ועוד אחד לפני הסוף מהרווחים. /a> כדי לקבל עוד מידע. כל השגיאות האלה מצטברים, כתוצאה מכך, האפשרויות לשנות את הצורה של דיסק. שנית, אתה צריך לטפל הטיפול של נגעים קטנים. גלגלים מסגסוגת ואפילו כמה שאתה יכול להיפטר דפורמציה המיוצר על ידי בליטות או כל התאונות עם הצמיגים. מאז הכבישים רוסי לא מאופיין איכות יציבה, יש צורך לקחת בחשבון הייחוד של ניצול נוהג במהירויות גבוהות. אם אתה נופל במהירות גבוהה תוך העמקה, הדיסק עשוי לשנות את התצורה שלה, כלומר פשוט לפצח. כאשר הצמיג בלחץ דפורמציה נורא, אשר יכולה לעורר תאונה קשה. Iskorezhennyj דיסק משנה טופס ואיזון שלה. בתוך המחשב מופיע צליל ייחודי. אם מעוותים דיסקים קבלה, אתה יכול להתחיל מכות רציניות. לחץ כאן ד"ר דן שוורצפוקס ומצא עוד . כדי להימנע אלה ובעיות אחרות, השתמש בעצות הבאות: * שווה להישאר זהירות בעת רכיבה במהירויות גבוהות במהלך היום, שלא לדבר על זמן לילה. * בזהירות על מה חזק את הגלגלים בריחים. כאן ישנן מספר אפשרויות. גלגלים עשוי מאלומיניום, להדק ברגים שתוכננה במיוחד למטרה זו. אתה גם צריך לפקח על כמה אתה zakruchivaete בולט. כוח שהוחל בחזרה את הברגים לא יעלה המומלץ, אחרת זה יכול להתרחש ליד כביש גילופים של חתיכים. בנוסף זה חייב להיות עבה לשמן את המנעולים.

יצירת אתר האינטרנט שלך

"יצירת אתר אינטרנט משלך כשיטה הפניות החיפוש" יצירת אתר אינטרנט משלך – הנפוץ ביותר ומן הסתם עלות הגנה מרבית הזמן, ואיך לחפש מערכת של הפניות. יתרונות: אתר סביב השעון ברשת, עם קידום טוב ביקורו הרבה יותר אנשים ממה שאתה יכול לדמיין. בנוסף, אם אדם הגיע אל האתר שלך, אז הוא יודע שהוא ימצא כאן (אלא אם, כמובן, לא להגיע לשם בטעות), וכן, ולכן, הוא מעוניין בה, יש לך סיכוי גדול לקבל עוד הקונה או הפניה. יצירת אתר האינטרנט שלך בקלות באותו זמן, קל מאוד!. ישנן דרכים שונות: 1.) הדרך הראשונה: ללמוד את השפה תכנות ליצור אתר אינטרנט.

בדרך זו, לדעתי, דורשים זמן, מאמץ עצום, כספי לא פחות שופע. . 2) הדרך השנייה: ליצור אתר באמצעות אתרים שונים בנאים (DatLife מנוע, וורדפרס, ג'ומלה, דרופל, וכו '). עשיתי את זה ככה: הפרויקט של "infoproduktov מוכן מסחר אלקטרוני עם זכויות resale" העיקרי שלי () מבוסס על מנוע, מנוע CMS DatLife. הבלוגים שלי נמצאים באתר זה ("בלוגים שלי"), בנוי על המנוע, וורדפרס וג'ומלה. אני מאמין כי המנוע הטוב ביותר אתר ראשוני (אתר מגה) הוא מנוע החדשות מנוע DatLife. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל אפריקה ישראל. סקריפט זה מאפשר לכם לבנות אתר במהירות, מודולים שונים של תבניות כדי להפוך אותו לייחודי. שלי "E-לחנות עם מוכנות infoproduktov זכויות resale "יש ברירת מחדל תבנית סטנדרטית, שונה מעט בעיצוב קוד HTML.

חשוב מאוד שהאתר שלכם היה כפתור «תרגם» (עבור מבקרים מחו"ל שלך) ותאריך סקריפט העדכון. אפריקה ישראל בהחלט מביע דעה מלומדת. זו היא המבקרים יכולים לראות את האתר שלך – המידע מתעדכן כל 2-5 ימים! על המעלות והחסרונות של מנועים שונים יכול להגיד הרבה. אולי זה יהיה הנושא של המאמר שלי בעתיד. נחיה ונראה. 3) הדרך השלישית: קנה אחד קורסי הכשרה לבניית אתרים מקצועית. אגב, mini-האתר הראשון שלי "המשווק חבילה" באתר שלי נעשית תחת הדרכתו הקפדנית של ניקיטה המלכה. כמובן, לוותר לחלוטין עם שפות תכנות לא מציאותי, אבל אלה קורסי הכשרה המחבר נותן רק את הידע, שבלעדיו אי אפשר עיצוב אתרים, בלי להתפלסף וטיפוס לתוך הג'ונגל. 4). הדרך הרביעית: אתר סדר בשביל הכסף. כאן, כל על פי שיקול שלך. הבא – האתר שלך חייב להיות ממוקם על אירוח בחינם או בתשלום. בתחילה, אני ממליץ לשים באתר אירוח חינם (www.narod.ru, uCoz וכו '). טעות נפוצה היא כי סוג התחום (רמה 2 או 3) משפיע על המיקום של האתר מנועי החיפוש ואת הדירוג. עוד מידע על דן שוורצפוקס ניתן למצוא באינטרנט. זו טעות מוחלטת. הקלד את החיפוש Yandex עבור "כסף באינטרנט" והתוצאה יפתיע אתכם לטובה. אירוח בתשלום יש מספר יתרונות: רמת תחום 1 אומר עלייך כמו באינטרנט רציני איש עסקים (אמון הצרכנים יותר והפניות), מאפשרת להשתמש בדומיין שלך כדי להתאים לא רק את פשוט בן עמוד אחד אתרי אינטרנט, אתרי אינטרנט, כרטיסי ביקור, אבל לבנות מגה אתרים, פורטלים, בעזרת שונים מנועים, וכו ', ניתן לקבל את חשבון הדואר האלקטרוני המקורית, כמו שלי נראה כמו:. השלב הבא: קידום אופטימיזציה של האתר שלך. שוב, זה יכול להיות מופקדת בידי אנשי מקצוע בשביל הכסף. יכול להיות מאוד הפכו-SEO האופטימיזציה, קניית קורסי הכשרה. אל תשכח פרסום קונטקסטואלי ב Rambler Yandex, או של גוגל. קניתי קורס הכשרה אלקסיס Sergienya "Kibersant-Partner", בדק אותה והחל העסק שלך באינטרנט היא קידום תוכניות שותפים על פרסום קונטקסטואלי ב Yandex. פירוט נוסף במאמרים הבאים. הבא: יצירת דף על תוכניות שותפים. הוספת תוכן רב המקורי על תוכניות שותפים, המציין vyshey קישור הפניה (לרשום קישור תוכניות שותפים). צור בקביעות עדכון להאכיל החדשות שלנו באתר שלך. בכל מקום אפשרי, אבל לפחות פוסט אחד, לפרסם את האתר שלך. באותו הזמן, כמו שאומרים, שלי חוויה שלילית על קבוצה של הפניות על ידי יצירת אתר מסיים. בפוסט הבא אנו נוגעים בשיטה זו של חיפוש כמו קבלת הפניות לרשימת התפוצה שלכם. על זה עדיין. עם כל הכבוד ו rispektom Gavrilyuk, יורי.

הלחץ נכנס על ידי הפה

בטח שמעתם את הביטוי: אנחנו מה שאנחנו אוכלים, זה נכון, אני הייתי מוסיף לספר לי. כי אתה אוכל, אני אגיד לך מי אתה, מאז כל המזון שאנחנו אוכלים מומר הדם, השרירים, רקמות, כוח לחיות, בקיצור בכל התאים שמהם מורכב הגוף שלנו. מערכת העצבים ו פאוור: מזונות לקחת יכול להשפיע על היכולת שלנו להתמודד עם הלחץ. המערכת שלנו עצבני זה נבנה על ידי מיליון תאי עצב בודדים עבור לשרוד אחד הוא חובה של המזון, הבריאות של כל תא עצב תלויה של הקבלה של אותם חומרים מזינים הולם חייבים לנתח. דם המשלוחים חומרים מזינים אלו לתאי עצב, סופג את הפסולת.

הדם מקבל חומרים מזינים אלו של האוכל אוכלים לקטוף אותם בעיקר מהם קירות המעי. הדם ינוקו של חומרי פסולת איסוף תאים על-ידי הכבד והריאות. כדאי לך לעיין אצל אפריקה ישראל כדי לקבל עוד מידע. הדבר החשוב ביותר לזכור הוא כי הדם הוא נייטרלי מערכת התחבורה, כן לאכול מזונות רעילים, דם תאסוף את הרעלים האלו, ייקח אותם לתאי עצב כזה, כאילו הם חומרים מזינים. אם אין כל מחסור מזונות שאתם אוכלים, הדם מגיע פשוט בשערים של התא בידיים ריקות. אז מה שאת אוכלת קובע איזה דם המשלוחים עצבים תאים או רעלנים או חומרים מזינים, לכן זה כדי לחזק את מערכת העצבים יש צורך בתאי העצב צריך חומרים מזינים ואני לא צריך רעלנים או חומרים אחרים, ולכן יש לכלול בתזונה שלנו את החומרים המזינים הנחוצים לבריאות של מערכת העצבים ולא לכלול מזיקים. ישנם מזון מיוחד זה מכסה בעיקר את הצרכים של מערכת העצבים כל עשיר במינרלים, ויטמינים המדע הוכיח להאכיל מערכת העצבים, ולכן להקל על הלחץ.

המזון אנו מציעים בקונדליני יוגה יש שפע של חומרים מזינים מועיל למערכת העצבים. לאחרונה מצאתי אצל דן שוורצפוקס אוזן קשבת . על-ידי. Elo?sa Chavarr?a Sobre המחבר: Elo?sa DRA. Chavarria הוא מומחה פסיכותרפיה הגשטאלט, רב-טוראי, המאסטר של קונדליני יוגה. סייעה מאות אנשים כדי לפתור שלהם מתח חרדה וכן תוצאות רע של החיים. לקרוא יותר את המאמרים שלו, זה יאפשר לך לקבל מידע נוסף אודות אופן לפתור כל הביקור הזה:.

עיצוב של דף האינטרנט

כאשר יהיה זה? ליד del? 95% מהחברות שיש דף אינטרנט אל תדאג עינא החשיבות של עיצוב, עוד 5% יודע איך זה צריך להיות אתר אינטרנט מעוצב sua והטבות אשר ניתן להשיג אותו. עולם האינטרנט הוא לא כל כך שונה מהעולם האמיתי, בביצועים כל באה על ידי מבט עיניים על כמה שגיאות נפוצות יותר בעת עיצוב דף אינטרנט. 1-א אינטרנט עיצוב מרושלות, גם כפי אכפת שיש במשרד או tiendaa להציע בו ללקוחותיהם סביבה מקצועי וידידותי, באופן דומה צריך לעשות באתר האינטרנט שלך, האתר שלך חייב להיות בעל מראה רציני ומקצועי. אפריקה ישראל בהחלט מביע דעה מלומדת. 2-כדי לעמוד מתוכנן לחלוטין ב- flash, טכנולוגיה המשמשת מומלץ, אבל אנחנו צריכים לא להגזים זה, זכור כי אתר האינטרנט שלך אינו טלוויזיה מסחרית, אתר האינטרנט שלך הוא המקום שבו לקוחות פוטנציאליים שלך רק מבקשים המידע הרלוונטי, לא המבקשים לצפות בפרסומת הטלוויזיה. עוד מידע על דן שוורצפוקס ניתן למצוא באינטרנט. באפשרותך להשתמש בהנפשה שלך דף אינטרנט, אך אין בהם שימוש לרעה. 3-כדי כדי כדי לחייב שעה, תמיד לזכור זאת, לא כל המבקרים הזנת בדף שלך, יש גישה לאינטרנט באותה המהירות, מבקרים לחפש מידע מדויק והם לא מוכנה לחכות זמן רב שבו מוצג דף בדפדפן האינטרנט שלך, נסה תמיד למטב את האתר בצורה כי מהירות גישה מהירהלא התעללות ההנפשות ולהשתמש imagenesa גודל גדול.

4-a כדי לביקור כדי שאבדו, בעוד יותר קל למצוא מבקר המידע שאתה מחפש, יהיה עליך יותר זמן כדי לסקור את התוכן של האתר שלך מלא, לעצב את אתר האינטרנט שלו בצורה מסודרת, אתר חשוב מקטעים גלוי, מומלץ לעשות מפה של שלך Weba מציין האתר שבו משתמשים יכולים לגשת ישירות מקטע. 5-ל כדי קופצים לא, להימנע באופן דרמטי לשים על שלה enormesa Windows באתר האינטרנט מוקפץ עם פרסום, זה מפריע הרבה מבקרים, אם אתה רוצה לשים מוקפץ באתר האינטרנט שלך יחליט בגודל של החלון ולקבוע פרסום באופן כזה soloa הזה מוצג רק פעם אחת, אתרי אינטרנט בדפדפנים מודרניים יותר המותקנת אצלך כעת מסנן נגד חלונות קופצים, מה שהופך את האפקטיביות של סוג זה של המודעות כמעט שאינו קיים. 6-a כדי כדי כדי כאיש קשר? ביטחון שיכולים לספק ללקוחות שלך הוא מרכיב חשוב מאוד, לכן תמיד חייב להיות קיים במקום גלוי באתר האינטרנט, מקטע שבו המבקרים יוכלו ליצור אתך קשר דרך formularioa האינטרנט או באמצעות טלפון, בעוד רוב צורות של קשר ייתן ללקוח הפוטנציאלי שלך תוכל לקבל יותר ביטחון ואבטחה. 7-קישורים מנותקים, לפני שתפרסם את דף האינטרנט שלך על הסקירה לאינטרנט יש צורך הפירוט המרבי קישורים פנימיים באתר האינטרנט שלך, קישור מנותק עלול לגרום לאובדן של המבקרים. 8-כדי לאתר האתר בבניה, המזרחי הוא טעות הגרוע ביותר תוכל לבצע, אם אתה לא מוכן האתר שלך אינה טובה יותר לפרסם אותו, quea הדבר היחיד להשגת עם זה הוא posiblesa להפסיד לקוחות פוטנציאליים לאתר שלכם. 9-כדי לאתר לא אופטימיזציה עבור מנועי החיפוש, המטרה של כל חברה הוא יופיע במיקומים העליונים במנועי החיפוש, אך מטרה זו לא ניתן לעשות זאת אבל לוקח בחשבון אופטימיזציה של אתר האינטרנט שלך, היבט זה הוא אחד החשובים יותר בעת עיצוב ברשת האינטרנט שלנו קיים מספיק מידע הקשורים לנושא זהניתן גם לשכור השירותים של חברה המתמחה במנועי חיפוש. אלה רק חלק מן ההיבטים העיקריים ממנה עליך להימנע בעת עיצוב אתר אינטרנט, אם כבר יש לך אתר באינטרנט יש צורך לבצע שינויים המתאימים בעקבות ההמלצות לעיל. זכויות יוצרים. מסמיך את ההפצה חופשית והשימוש של חומר זה, כמו גם את הפרסום שלו באתרים אחרים (בתנאי שאינו למטרות מסחריות או משתלם) הדרך סה כ ו/או חלקי מסופקים שלא לשנות את המשמעות שלך תוכן וקבעה במפורש את הנתונים הבאים (אלא אם כן אחרת מותר אדם שלי) * מחבר: מיגל אנחל טרינידד רבי אינטרנט: *

הבסיס המשפטי שווי השוק של הקרקע

כדי להתמודד עם הנושאים המרכזיים של הרגולציה החוקיים של הקרקע בשוק אימצה את חוק הקרקעות של הפדרציה הרוסית, codifies החוק בארץ בכלל. בקוד ארץ הפדרציה הרוסית מגדיר את עקרונות התשלום עבור השימוש בקרקע ואת המעבר ההדרגתי להקמת תשלומים קרקע בהתבסס על שווי השוק של הקרקע. יישום עקרונות אלה יחולו שוק מנגנונים כהונתו קרקע, רפורמה היחסים לנחות על הקרקע, את התפתחותו של שוק המניין ארץ והנדל"ן. רפורמה במערכת התשלומים קרקע שנועדה השלמת התקציבים בכל הרמות כדי לענות על הצרכים הסוציו כלכלי של אזרחי הפדרציה הרוסית. כדי להרחיב אופקים, כדאי לבקר באתר של טבע תעשיות. מקרקעין, כולל קרקע, היא אחד המקורות האמינים ביותר של חידוש ההכנסות של תקציב מאוחד בצורה של מס הכנסה ותשלומי שכר דירה.

מבחינת השוק, את המידע הדרוש כדי ליישם שיטות המתאימות של הערכת יבשתיים התחרות, כאשר הצדדים לעסקה הם סבירים, שיש את כל המידע הדרוש, ואת גודל של מחיר העסקה אינם משתקפים כל נסיבות יוצאות דופן, כלומר כאשר: אחד הצדדים אינו נדרש להיפטר הנושא נבדקים, ואת הצד השני אינו חייב להוציא; הצדדים לעסקה הם הודיעו גם על הנושא של העסקה ולפעול על האינטרסים שלהם, מושא העסקה מיוצג על ידי השוק פתוח בצורה של הצעה לציבור; מחיר העסקה מהווה פיצוי סביר הנושא נבדקים, וכפייה לבצע את העסקה לגבי הצדדים לעסקה עם צד לא היה, התשלום עבור הערכה המתקן מתבטא במונחים כספיים. בהתאם אמנות. אמנות. 3, 5, פ.צ. "על פעולות הערכה", מושא הערכה שלגביהם ניתן להתקין, שווי השוק שלהם, הם האובייקטים שבהם החקיקה של הפדרציה הרוסית, אפשרות השתתפותם האזרחית המחזור. סעיף 128 של רוחב הפס RF מתייחס האובייקטים קרקע של זכויות האזרח. על פי סעיף 2 לאמנות. אס 129 של הפדרציה הרוסית, את סוגי האובייקטים של זכויות האזרח, שנוכחותו במחזור אסור (חפצים הוצאו מהמחזור) יש לציין במפורש בחוק. לפיכך, ההערכה של אובייקטים שלגביהם ניתן להתקין, שווי השוק שלהם, לא נסוגה עלילות הדם, אשר נוצרים או יכול להיווצר בהתאם חקיקה. במסגרת הרפורמה האגררית ברוסיה, שווי הקרקע הוא זקוק כדי לפתור מצבים כלכליים, פיננסיים ומשפטיים רבים.

איך להפוך רעיון למוצר

הדור ולחפש רעיונות, הן בעסקים והן בכל אזור אחר של פעילות אנושית, אולי אחת הבעיות הדחופות ביותר. ואכן, כל עסק, החל בתיקון אופניים לבנות עסק בינלאומי סולם, מתחיל עם רעיון, קצת בקושי מורגש "מחשבה הניצוץ", אשר לאורך זמן עלול ליצור צורות מהממת ומפתיעה, אשר הרעיון המחבר לא יכול היה לדמיין קודם לכן. אבל ככלל, רעיונות או המציא הציעו הרבה יותר מאשר ליישם את הרעיונות. למה זה קורה? לעיתים קרובות אני שומע שתי תשובות לשאלה זו. בדרך כלל הם אומרים שזה רעיון או חסר תועלת, או מי שהוא עובד איתה אין צורך היכולות. לדעתי, גישה זו היא שגויה ומזיקה מאוד. מכאן המסקנה לעקוב גם שני מסוכן לחלוטין.

הראשון הוא כאשר אדם מחליט לחפש רעיון מושלם אם הרעיון הזה הוא לא, (א זה לא כי אין רעיונות מושלמים) מגיע למסקנה השני – אכזבה הסופי ביכולות שלהם. אני מציע לך לשנות את הגישה שלך בנושא "אידיאולוגיות". כדי להתחיל, לשקול את הרעיון כמו הזדמנות. לא מתכון זה אחת ולתמיד תחסוך לך מכל הצרות והבעיות. לא.

רק הזדמנות להתחיל לעשות משהו. אין צורך לחפש את זה ללא הרף ייחודי unrepeatable. אם ראיתם מציעים פחות מתאים, נסה לחשוב על אפשרות זו מכל הצדדים ולא ממהר לשים אותו על הצלב. בואו נסתכל על דוגמא לכל. סוג במחרוזת שאילתה משפט Yandex "רעיונות עסקים "ואתה מקבל משאבים רבים, עם אלפי המוכן רעיונות בכל נושא. תנו לנו, ואנו משתמשים בשיטה זו באתר האינטרנט של אלכסנדר Dotsenko ב "1000 וגרסה של עסק מהבית," לבחור רעיון כל כך פשוט כמו "יצירת אלבום תמונות התקליטור." אל תמהרו להסיק מסקנות חפוזות. קדימה. תקליטור אלבום תמונות, אז התמונות בדיסק. תמונה משהו, מישהו, חושב וחושב. אנחנו מסתכלים על אותו אתר כמו רעיונות אחרים ולראות – "לצרוב בתקליטור וידאו הביתה ". אז אתה יכול לומר, לעשות צילום משפחתי ואלבומי וידאו. נדוש? לא למהר. מה ניתן להוסיף כדי למשוך תשומת לב? למה לא להציע לעשות אלבומים כאלה עם מכסה, אשר תמונה של הלקוח. לדוגמה, "אנחנו בחופשה", "התינוק שלנו", "הכיתה שלי", וכו ' ואתה לא יכול לעבוד רק עם דיסק עיצוב אריזות, צילומים להדפיס ישירות על תקליטור. עכשיו ב. בכל עיר יש המקומית שירות רשת האינטרנט לספקי משאבים, אשר תוכל להעלות לאתר האינטרנט שלך למעט המפורטים לעיל לפתח תקליטור אלבום תמונות של עיר הולדתו שוב, עם אפשרות של ציור דמותו של הלקוח על גבי האריזה. תעשו את זה מאה תמונות טובות של העיר, להוסיף מוסיקת רקע נחמדה עושה מכתב מכירות להכניס את השירות הזה באתר שלך. עוד יותר. קראתי את הרעיון הבא "הכן כרטיס ביקור ל 5-7 דקות." מיד מה שעולה על הדעת? חקור דרכים שונות של קבלת כרטיסי ביקור, "יד לסתום" ולבקש שירות באתר האינטרנט שלה את המשרד בעיר. ואז אני רואה את הרעיון של "כרטיסי ביקור ביצוע תקליטור", ורק שילוב של כמה רעיונות לעיל יש הבאות. הפיכת תקליטורים מצגת עבור יזמים וארגונים בעיר שלך, סוג של כרטיסי ביקור אינטראקטיבי. קח תמונה של הטובין או הטובין שיוצרו אחת מהחברות מוסיף המתאים טקסט (, המשימה הטבות, שירותים, מוצרים, אנשי קשר), להבחין, דיסק אריזה ושוב. אתה יכול לעשות בחירה חופשית אחד ללכת המתחרים של הפירמה ואת להציע, והסביר כי המתחרה שלהם הוא משתמש כאן הוא כזה דרכים לפרסם די בהצלחה. בכנות, אתה יכול להימשך ללא סוף. עם הצלחה דומה ניתן לארגן באתר מודעות חינם מסווג ליחידים (מבוסס על הרעיון של "Pay-לוחות") ו untwisted, מפרסמים מזמין לפרסם את המוצרים והשירותים שלהם, בנוסף לאתר זה, אתה יכול בקלות למכור את המוצרים ולהרוויח שותפים. לכן, כדי לסכם את התוצאות. יש לנו אתר אינטרנט, אתה יכול לספר משרד וירטואלי משלו, שבו אנו מציעים את השירותים שלנו, לייצר תקליטורים, כרטיסי ביקור, למכור את המוצרים שותפים שטח הפרסום, לקבל פקודות, לבצע אותם ולעשות כסף. אגב הקפד להוסיף על באתר זה רובריקות בחינם: ספרים, עצות מעשיות מידע מעניין רק למבקרים הפנאי שלך. מוקדם יותר, ביקשתי ממך לדמיין את הרעיון כאפשרות בלבד, אבל עכשיו אחרי שאנחנו נחשב למשל, מתברר כי הרעיון הוא לזוז, זה עולם אינסופי ללא אמצעי חוקים נוקשים, אשר, אגב, עשויה מעת לשבור הזמן. וגם בעולם הזה חייבים לנסות להבחין ולהתחיל לבנות אותו. לאט לאט לבנה אחר לבנה, לא בעוד המבקשים אידיאלי. בדרך זו, אנו מסוגלים להמיר הרעיון הוא לא רק מצרך, אבל בדוכן של סחורות ושירותים. במקרה כזה אני פשוט בחרתי רק אחד טוב משאבים לא שירטט עדיין את הרעיון, זה לא קרוב. מכל האמור לעיל עולה שלוש מטרות עיקריות, להחליט כי נתחיל להפוך את הרעיון לתוך מידע מוצר: מטלה 1. חיפוש ובחירה של רעיונות. שוב, אם אתה מחפשים רעיון מושלם, סופר ייחודי ייחודי האחד והיחיד, אני מבטיח לך, אין לך זמן בחיים כדי ליהנות מפירות לביצועו. אני מציע את הדרכים הבאות של בחירת רעיונות. א) רעיונות, מבוסס על שלהם ידע ומיומנויות, ב) רעיונות של מישהו אחר המוצע (כגון האינטרנט), ב ') שילוב של סעיפים A ו-B (נתיב האהוב ומשמש גם שלי) מטרה 2. התאמת הרעיון (אני קורא לזה תחייה של הרעיון) רק להתחיל לשחק. זרוק את כל 'לא אני "," בלתי אפשרי "," אני לא יודע "ודברים אחרים. קבל הנאה מהמשחק. מה אתה יכול לעשות משהו להוסיף, איך לשפר? מערבבים, לפנטז, לתכנן סקיצה, מכתב המכירות, (אשר דרך אגב אני עושה בעלונים שלהם.) כפית על המדפים, קונסטרוקציה ונבנה מחדש. באיזה פורמט עדיף להבין, וידאו, טקסט, אודיו, גרסה וכו ' וכו ' והכי חשוב, לא לחשוב על הכסף שאתה צריך להרוויח באמצעות הרעיון. תחשוב על איך לעשות משהו מעניין ושימושי עבור לקוחות העתיד שלך. אם אתה מקבל את זה, ללא ספק, יהיה כסף. המטרה מספר 2, אתה תמיד צריך להחליט, אם יש לך את המוצר, העסק שלך או שאתה עדיין עובד על זה. זהו תהליך מעניין ביותר ושימושי. תהליך זה הרעיון, כמו דלק באיכות גבוהה עבור המנוע. ואם הרעיון של עולם, חיים קטן, אז זה לא צריך לעצור שם. זה חייב כל הזמן , להרתיח רתיחה, לשנות. לפיכך השלישי כנראה המשימה החשובה ביותר. משימה 3. פשוט להתחיל לעשות את זה. זכור אמרתי רעיונות המציא או שהציע הרבה יותר רעיונות לפועל. אז זה גורם תלוי ביישום החלטות הבעיה השלישית. אני אומר בפעם השלישית, לא לשאוף לאידיאל. התחל עם צעדים קטנים, תולע, אבל ההתחלה, ולאחר מכן ללכת אנד רול כמו כדור שלג. האם יהיה קל? לא. אבל זה שווה את זה. ו לי הרבה. למד כל הזמן. להשקיע כסף בידיעה חייב להיות מיושם בפועל. פשוט להתחיל לעשות את זה. ועוד נקודה חשובה מאוד. לעולם אל תוותר. כדי לפתור בעיה זו אתה ידרוש זמן וסבלנות. כמו נפוליאון היל כתב בספרו "חשוב והתעשר" כי המזל המטורף בא צעד אחד מן החורבן … .. אז לא זורקים התחלות שלהם לפני שהם הגיעו זה צעד חשוב. ולבסוף, מאוד על בלעדיך משלו, הרעיון הוא לא שווה כלום, אז אל תשכח: הרעיון, כמו פנינה הגלם, שעליו לעבוד לא מעט כדי לקבל את זה הבזיק כל ההיבטים שלה נפגע היופי שלו אישיות.

לפתוח חברה או לקנות

איך לעשות רווחית: החברה להגיש בקשה חדשה או לקנות חברה קיימת? למרות היתרונות של אפשרויות, תמיד יש סיכונים. אפריקה ישראל בהחלט מביע דעה מלומדת. חלק מהם ללמוד את הפרטים, כי את התשובה ספציפי קשה. לבירורים בנושא יש לפנות ל טבע תעשיות שמבין יותר ממני. גדול היתרון, אשר מספק מכירה בע"מ מוכן – הוא מקבל שם מוצק עם מוניטין עסקי חיובי. רק חברה ציבורית כמעט אף אחד לא יידע, לא יהיה אמון. יתר על כן, כדי להירשם תיאלץ לבלות יותר מפעם אחת ביום, לפחות 5. ובכן, אם אתה צריך לקבל חבילה של מסמכים קל להגיע, אז זה האחרון עוד. ואז יש לך להירשם חוץ תקציביות כספים. איך מחויב מתן המשרד הרשום כעת מקפידים מאוד חשבון מגורים מס.

די להיזכר איך הדברים היו לפני שנתיים. בעבר, היה קשה בכלל למצוא חברה, כי המכירה בוצעה כתובת משפטי שבו כמעט הבמאי לא ציפיתי להיות אפילו. אם אתה קונה חברה המדף מחליט לעשות כל סוגים רבים יותר של עסקים, תקבל חדש רישיון. נניח גם כי לא יהיה מכשול עבורך. אבל מה קורה כאשר אתה מתבקש לספק הוכחה של זכויות הבעלות Jur. כתובת? אתה פשוט לא תמצא מסמכים אלה. יתר על כן, בכתובת הבאה ניתן להקליט כשלושים חברות.

העסק שלך יהיה חד צדדי, ואתה לא תוכל לשנות את תנאי השוק עם הכתובת "לא נוח" משפטי. בנוסף, מס הכנסה רשאי להטיל משמעותי בסדר. זה המקום שבו לא התחלה טובה של העסק. אם תשנה את דעתך החליט לפתוח את החברה שלו, אז אתה צריך לחשוב על מה כדי לציין את כתובת חוקית. בדרך כלל, מנהל כתב את מרחב הכתובות, אשר לוודא שיש לך את הזכות להשתמש בשטח. זה יהיה מספיק כדי לאשר את זכותם להציג את הכתובת החוקית של הבעלים. את עצמך אתה יכול לפתוח ללא סיוע של שלו, עם זאת, לפעמים להתעורר ספק, אם אתה עושה. כמובן, דקויות יהיה גדול יותר במאמר זה, כדי לא לפגוע לבקש עזרה ממומחה במחלקה המשפטית. עורכי דין המוסמכת יוכלו לפתוח שלך החברה החדשה במשך שבוע.