CRM-ערך ומגבירה את הלקוחות שלך

הלקוחות הם הבסיס לכל ארגון, הסיבה העיקרית למה חברות צריך לדאוג להיות תקשורת קבועה איתם, להכיר טעמים והעדפות שלהם; תמיד קדימה להציע פתרון על-פי כל בעיה. מאז תחילת החברות הלקוחות הייתה חשיבות רבה אבל עכשיו חברות משלמים יותר תשומת לב מנצל ההזדמנויות זה נובעים אותם; עשיית שימוש של כל הטכנולוגיות האלה, לאפשר להם לתת ערך מוסף ללקוחותיה, במקביל לנצל הזדמנויות זה שעלולים להתעורר. כדי להביא ממשל תקין ושליטה של לקוחות, עדיף להשתמש פתרון המאפשר לשלב את כל תחומי העסקים, אזורים בעלי קשר ישיר עם הלקוחות, באזורים אלה יכולים להיות; שיווק (אחראי על הפצת את השירותים או המוצרים המוצעים על ידי החברה), מכירות (הדימוי הפיזי של החברה ללקוח, תוך שימוש באסטרטגיות שונות כדי לשכנעו לשכנע אותו להשתמש) מוצרים או שירותים של החברה), שירות או תמיכה (תשלום של השירותים שלאחר הרכישה על ידי כל חריגה שעלולות להתרחש במהלך השימוש של שירותים או מוצרים). תמיד מתייחס פתרון CRM (ניהול קשרי לקוחות) המאפשר לך לנהל את מערכת היחסים עם הלקוחות שלך. סבר בטעות כי CRM (ניהול קשרי לקוחות) הוא רק מסד נתונים; peroa ¦ ?cuales הם היתרונות של שימוש של CRM (ניהול קשרי לקוחות)? התשובה היא; CRM (ניהול קשרי לקוחות) מאפשר לשלב את האזורים שהוזכרו לעיל (שיווק, מכירות ושירות), וכן באזורים אלה יכולים להיות: ¢ שיש מידע נוסף אודות הלקוחות זיהוי טוב יותר ¢ ¢ הזדמנויות עסקיות חדשות לשפר את השירות ללקוח ¢ תהליכי אופטימיזציה ומותאמים אישית בהתאם לצרכים של כל לקוח ¢ להשיג נאמנות לקוחות ¢ להגדיל מכירות דרך מחלקת המכירות הכלאה בין לקוחות קיימים או הזדמנויות עסקיות חדשות, אתה יכול לחשוב כי סוג זה של טכנולוגיה יקר מאוד אבל בטווח הארוך, היא תייצג יתרון תחרותי כי החברה תהיה מידע חיוני אודות לקוחות, מידע שניתן עתיד המשמשים לפתיחת שווקים חדשים. אתן לך נעשה שימוש נכון עבור ה-CRM (ניהול קשרי לקוחות), תחילה עליך להגדיר בבירור אסטרטגיה איך דירוג ולהעצים את לקוחות כדי להפוך CRM מתאים את עצמו לצרכים של החברה, לא את הארגון ה-CRM (ניהול קשרי לקוחות). עכשיו אנחנו יכולים להפסיק לחשוב CRM (ניהול קשרי לקוחות) עובד רק כמו מסד נתונים, ומשמש רק עבור טלמרקטינג. מאת: לוז Mar?a Castillo Villalba URL:..